<

Resort Sv.Kateřiny, revitalizace lázeňského areálu

Počátky u Pelhřimova
Projekt: 2006
Realizace: 2006-07
Autoři: Marcela Steinbachová, Bronislav Stratil, Albert Pražák
Solupráce: Marek Kopeć

Projekt revitalizace rozsáhlého, značně zdevastovaného lázeňského areálu se věnoval rekonstrukci všech původních budov a jejich dostaveb, krajinným úpravám a návrhu mobiliáře. Bývalá dětská ubytovna slouží nyní jako hotel s wellness vybavením v suterénu. Stávající objem stavby je doplněn lehkou dřevěnou oranžérií (restaurace), která slouží jako funkční propojení prostorů v přízemí i v suterénu. Na oranžerii navazuje dřevěná lávka a terasa před rybníkem.  Historický zahradní pavilon poblíž hotelu byl uveden do původního stavu s úpravou interiérů na restaurační provoz. Hospodářská budova slouží jako hotelové zařízení s využitím podkroví pro byty stálých zaměstnanců. Součástí resortu je i zrekonstruovaný objekt s tělocvičnami. Některé ze zásahů investora nejsou v souladu s projektem.

Foto: Filip Šlapal, Marcela Steinbachová