<

Architektonická výstava

Autoři: Marcela Steinbachová, Barbora Škaloudová 
Výtvarná spolupráce: Rostislav Juhas, Colmo graphic design
Edukace: Šárka Kosová
Kurátor: Michal Škoda 
Zahájení: v úterý 8. 9. od 18:00 hod.
Výstava trvá od 9. 9. do 9. 10. 2015 
Galerie současného umění a architektury
Dům umění města České Budějovice

Jako další v řadě architektonických výstav jsme se tentokrát rozhodli zaměřit především na naše nejmladší diváky, avšak celý projekt je koncipován tak, aby se stal přitažlivým rovněž pro „hravé“ dospělé.

Oslovené autorky – architektka Marcela Steinbachová a lektorka Barbora Škaloudová připravily interaktivní výstavu, která představuje návštěvníkovi identické místnosti v různých architektonických souvislostech. Autorky zajímá, co vše ovlivňuje vnímání prostoru, ve kterém žijeme, a zaměřují se zde na základní elementy - jako je barva, světlo, geometrie, materiál, struktura…. Dotýkají se jak samotného zařizování místnosti, tak i toho, co není vidět a přesto je součástí architektury. Výstava nabízí návštěvníkům v jednotlivých pokojích řadu kreativních úkolů a nabízí možnost zažít prostory z pohledu architekta a zapojit svoji představivost i tvořivost. 

Téma „architektura“ není v českobudějovickém Domě umění ničím novým, ať už se jedná o výstavy, projekty či bohatou edukační činnost. Právě v rámci našeho lektorského oddělení bychom rádi do budoucna právě téma architektury ještě více zintensivněli, a tak i z tohoto pohledu lze brát tuto výstavu, za jistý odrazový můstek.

„Architektura“ je jedním ze zásadních pojmů v našem životě a její přiblížení, právě již „nejmenším“, velice důležitým momentem. Zprostředkovat architekturu dětem, znamená otevírat cestu k prožití prostoru. Učit děti dívat se a vnímat - kde žijeme, kde jsme, co je kolem nás, jakým způsobem v tom fungujeme, a jakým způsobem v tom všem člověk hraje roli. Vědomě ukázat dětem cestu, jak možno vnímat a ovlivňovat okolí. Je velkým předpokladem, že pokud se děti naučí pozorovat právě své okolí, budou všímavější i vůči jiným místům a citlivější i k neznámým, novým věcem.

Prostory jsou různé – rozlišné. Pokud se podaří u dětí vyvolat citlivost, budou schopny rozlišovat, respektive vnímat rozdíly. Nejedná se pouze o architekturu z pohledu stavění, ale jde také o prostor sociální a pociťovaný. (úzkost, tma, rozlehlost….) Děti se však mohou seznámit i s tím, co na stavbách pozorovat, hledat -  pojmenovávat rozdíly, soustředit se na detail a celek, či se zajímat o samotné ideje architektů.

Dítě je s architekturou konfrontováno, jakmile se ocitne na tomto světě. Jak například uvádí ve své pozoruhodné knize Poetika prostoru Gaston Bachelard: „Prvním našim obydlím je kolébka, než jsme vrženi do světa…“ 

Děti se střetávají s momenty, kdy si svá obydlí / hnízda / nestaví jenom člověk, ale rovněž zvířata. Stejně tak ony, od svých raných let „staví“ z písku, kostek, jsou tvůrci prvních „architektur“ v podobě bunkrů, skrýší, domků z čehokoliv… Vytvářejí si svá hnízda, prostory tajemství, ochrany a bezpečí. 

Je celá řada otázek, způsobů a problematik, které toto téma nabízejí, a které je možné v rámci takových aktivit dětem přibližovat. Rozlišnost významů míst lze rovněž spojovat s rozličností významů staveb (nemocnice, škola, byt, kostel, muzeum, hospoda, vězení…) z čehož pramení i samotná provázanost na citovou stránku, kde se jak cítíme, či jak se sami chováme. Stejně tak se důležitým momentem stává vnímání měřítka a detailu. 

Architektura = každodennost, jedná se o kulturní bohatství, naplněné duchovním, citovým a společenským životem. Žijí v ní i děti, a jsme přesvědčeni, že je naším úkolem architekturu dětem přiblížit. To je také základním kamenem tohoto projektu. Z pohledu rodiče nestačí dítěti říci, jen to, že dům je krásný (nebo není). Už i u dětí můžeme rozvíjet schopnost kritického nahlížení a rozvíjet schopnost vytvářet si vlastní názor, porovnávat různorodé dojmy a představy.

Architektura není v prvé řadě „stavební“ disciplínou, nýbrž vytváří místo pro člověka. Smyslové vnímání a citlivost vůči prostoru patří k zásadním a prvotním životním zkušenostem. Neustále jsme konfrontováni s prostorem. Architektura, urbanismus, územní plánování, interiéry, design…- dávají našemu životnímu prostředí, běžnému životu, jeho procesům i předmětům formu a tvar. Jsou výrazem naší kultury, vnímáme jen však pouze povědomě, a považujeme za samozřejmé.

Všechny, výše uvedená slova jsou jen fragmentem toho, co téma architektury otevírá a nabízí.

Projekt POKOJE má za cíl odkrýt „určité“ možnosti prostoru. V šesti částech nabízí situace a momenty, s kterými se lze běžně setkat. Projekt se do jisté míry obrací k historii instalací v této galerií, navazuje na prostorovou úpravu Tomáše Džadoně, kterou vytvořil pro výstavu Václava Stratila a vychází zároveň z původního

členění pokojů obytného domu. Návštěvník tak má možnost projít „interaktivně“ – pokoji – a setkat se s problematikou působení světla, jak jsme jim ovlivňováni, co v nás vyvolává, jak se dá v architektuře pracovat s barvou, stejně tak - jak lze prostor světlem modelovat a

členit. Další pokoj nabízí práci s měřítkem a umožňuje pohyb v jisté struktuře. Co vše je nám skryto, ale je nezbytnou součástí architektury, a co nám odhaluje historii místnosti je tématem dalšího z pokojů. V neposlední řadě je možné si zde uvědomit, jak lze daný prostor zabydlet.

Michal Škoda

Galerie současného umění a architektury /Dům umění města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice 370 01, CZ
tel.: 420 386 360 539, e-mail: adoks@centrum.cz, www.ducb.cz
otevřeno denně mimo pondělí 10 –13 / 13.30 –18 h