<

Zahrada základní školy a mateřské školy v Kolodějích

Koloděje
Autoři: Marcela Steinbachová
, Pavlína Malíková
Spolupráce na studii: Vít Holý
Výtvarné řešení vybraných objektů:
Josef Dvořák, Stanislav Špoula
Foto: Andrea Lhotáková, René Volfík
Zahrada vznikla v rámci podpory Nadace proměny
Studie: 2015
Realizace: 2016
    Přechod Rokytky, brod, opravy vozů, úvozy, les Vidrholec, loupežníci, stromy, křoviny, pole a květnové louky…to vše se otiskuje do námětu řešení zahrady mateřské a základní školy v Kolodějích. Hlavním motivem je výrazná červená cesta, která vyjadřuje putování historií, různými přírodními lokálními biotopy a živly a propojuje původně roztříštěnou zahradu a vede děti k poznávání i zábavě.
    Projekt vznikl díky příspěvku Nadace proměny a díky rodičům, kteří za projektem stáli. Rekonstrukce zahrady pak probíhala ve spolupráci s místními obyvateli a rodiči formou dobrovolných brigád a výpomocí.
Koloděje se jmenují podle kolářů (kolodějů), kteří se živili opravami loukoťových kol vozů a tvar kruhú a kol je v návrhu několikrát, převážně půdorysně rozvíjen. Červená cesta provádí děti celou zahradou a nabízí jim různá zastavení. Začíná v údolí, line se kolem pole, luk, alejí, skal a skultur kmenů přes brod, pískové plochy a tunely do lesa, okolo březového háje vedoucí až po svahu do města (hřiště). Děti prožívají na ni i mimo ni různé zážitky propojené s koloběhem přírody a to převážně na prvcích přírodního charakteru. Hře slouží velká písková plocha s vodní pumpou a jezírkem, velký kmen pojatý jako umělecké dílo (František Dvořák) a kompozice čedičových kamenů (Špoula). K výuce zahradničení slouží květnaté louky s užitkovými i okrasnými trvalkami, bylinková a zeleninová zahrádka  a místo pro venkovní učebnu. Setkávání místní komunity a projekce společenských školních vystoupení se budou odehrávat v prostoru na ploše sportovního hřiště, které dostává v návrhu přesnější tvar a je lemovaná kládami na posezení.