<

Knihkupectví Franze Kafky a knihovna Franze Kafky

Praha 1 - Josefov
Projekt a realizace: 2006 - 07
Autor: Marcela Steinbachová
Grafické řešení: Štěpán Červinka

Rekonstrukce vznikla za přispění z fondů EU a státního rozpočtu ČR

Knihkupectví je přístupné ze Široké ulice novým vstupem a výkladcem. Dvě úzké dlouhé místnosti jsou naplněny knihami až po strop (sídlo knihkupectví i prezenční knihovny Společnosti FK). Horní část je přístupná po ocelových galeriích a strmými schodišti. Mezi knihami se nachází studijní místa. Vše je v komorní, ale nesentimentální atmosféře černých knihoven a litého terazza, které je doplněno ornamentem z původní dlažby. V podlaze je připomenuto původní litinové schodiště. Záchody jsou navrženy černé se zářícími bílými zařizovacími předměty.

Foto: Andrea Lhotáková