<

Rekonstrukce statku v Hostimi

Hostim
Autoři: Marcela Steinbachová

Spolupráce na studii: Vít Holý

Spolupráce na projektu: Labor 13
Realizace: 2016
Rekonstrukce velkého kamenného statku na návsi v Hostimi je navržena pro účely rekreačního bydlení dvou rodin.  Návrh zachovává a konzervuje stávající stav s přidáním nových a současných elementů na fasádě, střeše a v interiéru. Nová fasádní okna v ocelových rámech jsou přiložena ke kamenné fasádě, průmyslová a špaletová okna jsou kopiemi oken původních. Na uliční fasádě jsou nové vertikální a úzké otvory, které přisvětlují obytné prostory. Střešní okna jsou navržena jako úzké škvíry a společně s malými fasádními otvory dostatečně osvětlují půdní prostory, které slouží jako ložnice. Interiéry si zachovávají výrobní ráz, jsou přiznané či částečně přiznané cihlové klenby či stěny. Původní velké klenuté prostory jsou zachovány, doplněné krbem. Přístavek statku byl částečně přestaven a doplněn a je využíván jako komunikační a technické jádro zadní části stavby.