Česká divadelní fotografie

Praha - Obecní dům
Vyzvaná architektonická soutěž: 2017
Autor: Marcela Steinbachová
Spolupráce na studii: Vít Holý
Vyhlašovatel: Institut umění - Divadelní ústav a Divadelní oddělení národního muzea v Praze
Souhrnná výstava fotografií z českého divadelního prostředí v Obecním domě představuje sto let vývoje divadla na našem území. Návrh historické části instalace, zvětšený měch fotoaparátu z OSB desek, propojuje téma divadla i fotografie. Samonosná lomenicová konstrukce nabízí výstavní prostor pro umístění citlivých fotografií a objektů se specifickými požadavky na osvětlení. Pravidelný rastr dveří po stranách propojuje chronologicky uspořádanou výstavu do tematických celků. Materiál odkazuje na truhlářskou tradici výroby kulis. Objektiv vestavěného fotoaparátu směřuje do zvýšené zadní místnosti – jeviště. Zde se nachází volný prostor s fotoateliérem, který slouží pro přednášky,  workshopy a další doprovodný program.

foto: Andrea Thiel Lhotáková